Terug naar overzicht

Afvalmythe 3: Afvalscheiding is geldverspilling

Over het scheiden van afval gaan hardnekkige geruchten de ronde. Maar hoe zit het nou echt? Om daar duidelijkheid in te verschaffen, is Rijkswaterstaat een informatiecampagne gestart: ‘De zin van afvalscheiding (…en de onzin die u wel eens hoort)’. Op deze site behandelen wij elke keer een andere afvalmythe uit deze campagne. Deze keer de mythe: afvalscheiding is geldverspilling.

Hoe het echt zit?

Afvalscheiding levert geld en grondstoffen op. Door ons afval goed te scheiden en alle bruikbare materialen te recyclen, gaan we verantwoordelijk om met schaarse grondstoffen. Dit levert grote milieuwinst op, maar ook op financieel vlak zijn er voordelen: materialen als papier, textiel, glas en metaal hebben waarde. Dat wil zeggen dat ze geld opleveren. Van groente-, fruiten tuinafval (GFT) wordt compost gemaakt en het levert biogas en warmte op. Ook dit is dus voordeliger dan wanneer GFT wordt verbrand. Kort gezegd: het verbranden van waardevolle grondstoffen, dát is pas geldverspilling.

Door goed te scheiden (alles in de juiste container) wordt de kwaliteit van de ingezamelde materialen zo hoog mogelijk. De ene afvalstroom levert meer op dan de andere, dat is waar, maar in gemeenten waar bewoners het beste hun afval scheiden, betalen bewoners de laagste afvalstoffenheffing.