Terug naar overzicht

Afvalmythe 4: nascheiding lost alles op

Over het scheiden van afval gaan hardnekkige geruchten de ronde. Maar hoe zit het nou echt? Om daar duidelijkheid in te verschaffen, is Rijkswaterstaat een informatiecampagne gestart: ‘De zin van afvalscheiding (…en de onzin die u wel eens hoort)’. Op deze site behandelen wij de afvalmythes uit deze campagne. Deze keer de mythe: nascheiding lost alles op.

Hoe dat echt zit? Nascheiden kan bijdragen, maar ‘voorscheiden’ is cruciaal…

Misschien vraagt u zich af: waarom kan ik niet gewoon al mijn afval in één zak bij elkaar doen? En dat machines vervolgens alles uit elkaar halen (nascheiden) en recyclen? Dan moeten we u helaas teleurstellen, want dat is voorlopig nog niet realistisch. Papier, glas, textiel en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) moeten bij de bron (in huis, onderweg, in de kantine etc.) worden gescheiden voor een zo hoogwaardig mogelijke recycling. We hebben er dus véél meer aan als u thuis het afval scheidt, want dan kunnen de grondstoffen veel beter gerecycled worden.

Dankzij technologische ontwikkelingen is het mogelijk om het PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons) door middel van nascheiding uit uw restafval te halen en te sorteren in de verschillende soorten materialen. U hoeft het dan niet meer thuis ‘voor’ te scheiden. Deze voorscheiding levert echter wel iets schonere en dus beter te recyclen materialen op dan nascheiding. Diverse gemeenten, waaronder Schiedam, doen beiden: ze halen PMD op én scheiden het restafval na.

Bron: www.vang-hha.nl