Terug naar overzicht

Afvalmythe 5: gescheiden inzamelen is juist slecht voor het milieu

Over het scheiden van afval gaan hardnekkige geruchten de ronde. Maar hoe zit het nou echt? Om daar duidelijkheid in te verschaffen, is Rijkswaterstaat een informatiecampagne gestart: ‘De zin van afvalscheiding (…en de onzin die u wel eens hoort)’. Op deze site behandelen wij de afvalmythes uit deze campagne. Deze keer de mythe: gescheiden inzamelen is juist slecht voor het milieu. 

Hoe dat echt zit?

Gescheiden inzamelen is echt beter voor het milieu.

“Grote wagens die gescheiden afval apart ophalen, dat kost energie, brandstof en geeft vervuiling. En verwerking kost ook energie. Kan niet beter alles in één keer worden opgehaald, en dan energie terugwinnen uit het verbranden?” Daar kunnen we duidelijk over zijn: nee! Dat sommetje klopt niet. In welke bak uw plastic, groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en restafval zich ook bevindt: de hoeveelheid blijft hetzelfde en moet hoe dan ook opgehaald worden.

Gescheiden ophalen van het afval resulteert niet in meer ritten. Ook worden wagens steeds zuiniger, rijden er al veel elektrisch of op biogas en rijden ze vaak slimme routes. Er is energie nodig om ingezamelde materialen te recyclen. Maar door recycling besparen we ontzettend veel energie en kostbare grondstoffen. Dankzij recyclen hebben we bijvoorbeeld plastic waar geen aardolie voor nodig is of papier zonder een boom te kappen. Dat wat ingeleverd wordt als restafval, wordt verbrand met energieterugwinning — maar dat levert minder energie op dan er bespaard wordt als je recyclet. Bovendien komt er CO2 bij vrij en zijn we grondstoffen voorgoed kwijt. Afvalscheiding is beter voor het milieu.

Bron: www.vang-hha.nl