Terug naar overzicht

Pmd-kliko helpt met slimmer scheiden 

Vanaf dit voorjaar gaan we in Schiedam slimmer scheiden. Bewoners van woningen met een eigen tuin beginnen hiermee. Dit is een van de maatregelen uit het afvalbeleidsplan.   

Hoe gaan we slimmer scheiden?

Het wordt makkelijker om thuis gft, papier en karton en voortaan ook verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons (pmd) in te zamelen. De kliko die nu wordt gebruikt voor restafval, ‘bouwen’ we om tot pmd-kliko. Hierin gooien we alle verpakkingen van plastic, drankenkartons en voortaan ook verpakkingen van metaal.

Het kleine beetje restafval wat overblijft, gooien we weg in de ondergrondse restafvalcontainer in de wijk. In een aantal wijken worden hiervoor extra restafvalcontainers geplaatst, zodat u nooit ver hoeft te lopen. Dit gebeurt in overleg met omwonenden.

Vanaf wanneer gaan we slimmer scheiden?

We beginnen wijk voor wijk met de invoering van slimmer scheiden. In mei wordt gestart met de wijken Woudhoek, Vogelbuurt en Ringvaart. De andere wijken volgen na de zomervakantie.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Irado via afvalcoach@irado.nl of 010 262 10 00 of met de gemeente Schiedam via contact@schiedam.nl of 14 010. Meer informatie over slimmer scheiden vindt u op irado.nl/slimmerscheiden.