Terug naar overzicht

Proef met etensresten scheiden in Schiedam West 

De gemeente wil zoveel mogelijk stimuleren dat gfe apart wordt ingezameld en niet in het restafval terecht komt. Hiervoor deed zij mee aan een landelijke proef. Daarin wordt onderzoek gedaan naar manieren om mensen te helpen zo goed mogelijk afval te scheiden.  

Schiedam West was uitgekozen om deel te nemen aan het testen van enkele van deze manieren die betrekking hebben op het verbeteren van scheiden van groenten-, fruit- en etensresten. De proefperiode startte half juni 2018 en is in mei 2019 beëindigd.

De proef richtte zich op heel Schiedam West en ieder huishouden deed mee aan de proef. Hiervoor werden verschillende communicatiemiddelen ingezet en uitgetest. Er zijn verschillende brieven en strips verzonden die daar onderdeel van uit maken. Echter niet iedereen ontving een brief, of dezelfde brief, of de strip. De huishoudens die wel of geen brief ontvingen werden willekeurig gekozen. Dat was onderdeel van de proef. In de brieven werd onder meer de hoeveelheid gfe die per buurt bij de dichtstbijzijnde gfe-container werd aangeleverd teruggekoppeld.

De proef in Schiedam West is inmiddels beëindigd. Rijkswaterstaat en onderzoekspecialisten van Universiteit Nijmegen analyseren op dit moment de resultaten. Naar verwachting zijn de resultaten aan het eind van de zomerperiode bekend.