Afvalbeleid

Hoeveelheid afval per Schiedammer opnieuw gedaald

Schiedam, 13 februari 2019

Steeds meer Schiedammers scheiden hun afval en zijn bereid om een stap extra te zetten om het milieu te sparen. De hoeveelheid restafval per inwoner is het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Van 214 kilo per persoon in 2017 naar 180 kilo in 2018. Wethouder Jeroen Ooijevaar is blij met deze tussenstand: “Geweldig dat we dat in Schiedam samen voor elkaar hebben gekregen.” 

We moeten het milieu minder belasten met ons afval. Met dat doel in het achterhoofd is Schiedam drie jaar geleden de strijd met restafval aangegaan. Ruim 1000 Schiedammers dachten mee over hoe we de 259 kilo restafval per persoon per jaar terug kunnen brengen naar 160 kilo in 2020. Een enorme uitdaging!

Schiedam ging deze uitdaging aan. Onder het motto ‘Samen naar minder afval’ wordt er sindsdien door inwoners, gemeente, Irado en bedrijfsleven op verschillende terreinen hard gewerkt om het aantal kilo te laten dalen. Met resultaat, want in drie jaar tijd is het Schiedam gelukt om per jaar gemiddeld 79 kilo restafval per inwoner te besparen.
Iedereen doet mee

 

De wethouder is blij met het toenemende enthousiasme waarmee bewoners het afgelopen jaar van zich lieten horen. Volwassenen en kinderen stroopten de mouwen op. Ze betrokken elkaar, deelden ervaringen en inspireerden buren, vrienden en familie om bewust met afval om te gaan. Jeroen Ooijevaar: “Dan denk ik bijvoorbeeld aan de initiatieven van de Afvalmeiden van Oost of aan de Schiedammers die meededen aan de Oktober afvalmaand en de Gouden kliko. Als een bewoner op social media een foto plaatst met ‘Dit is mijn afval na een maand’ en ik zie dan zo’n klein zakje… Daar word ik blij van! En het laat zien dat het dus gewoon kan, weinig afval hebben.”

Het afgelopen jaar is er ook weer veel met Schiedammers gesproken over hoe de afvalsituatie verder kan worden verbeterd. Hun inzet en ideeën zijn immers onmisbaar voor het slagen van de nieuwe afvalaanpak. De gesprekken leidden tot diverse pilots. Bewonersinitiatieven zijn omarmd en uitgevoerd, zoals het plaatsten van gfe-containers in verschillende wijken. Ook de mobiele grofvuilinzameling in Schiedam Oost en de proef met wasbare luiers waar een grote groep jonge ouders aan meedeed, kwamen voort uit een verzoek van bewoners. 

Waarom afval scheiden loont

 

Door afval te scheiden of vaker producten te hergebruiken, wordt voorkomen dat afval onnodig terechtkomt in de verbrandingsoven. Gescheiden afval kan worden gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe producten. Op die manier blijven schaarse grondstoffen behouden, wordt het milieu minder belast en blijft er minder restafval over. En dat heeft uiteindelijk ook een positief effect op de portemonnees van Schiedammers.

Ooijevaar: “Door bewust met afval om te gaan, afval te scheiden en afval te voorkomen, hebben Schiedammers invloed op hun eigen financiën. Door alle inspanningen in Schiedam is het gelukt om de afvalstoffenheffingen, ondanks de stijgende verwerkingskosten, gelijk te houden voor inwoners. Afval scheiden is dus niet alleen uit een ideologisch oogpunt goed om te doen. Ook financieel loont het om samen naar minder afval te gaan. Elke kilo afval die niet naar de verbrandingsoven gaat, scheelt verbrandingstarief en verbrandingsbelasting. Bovendien krijgen we inkomsten voor de gescheiden stromen, zoals papier, PMD, glas en textiel.”

Samen naar (nog) minder afval in 2019

 

Inmiddels zijn de eerste initiatieven van 2019 gestart. We gaan de goede kant op in Schiedam, maar we zijn er nog niet.

Volgens Schiedammers is het belangrijk dat het aanbieden van gescheiden afval makkelijker is dan het aanbieden van restafval. Daarmee gaat de gemeente dit jaar aan de slag. Onder andere door het omvormen van restafvalkliko’s naar kliko’s voor plastic, metaal en drankpakken (PMD), waardoor afvalstromen gemakkelijker kunnen worden gescheiden. Ook onderzoekt de gemeente dit jaar hoe afvalscheiding in de hoogbouw kan worden bevorderd.

Ooijevaar: “Iedereen zou bewust om moeten gaan met afval. Dat doen we met elkaar. Je kunt niet roepen dat de gemeente alle afvalzaken moet oplossen en tegelijk willen dat de afvalstoffenheffing omlaag gaat. Dat is niet realistisch. De voorzieningen zijn er. Iedere Schiedammer kan voor zichzelf bepalen hoe hij of zij het aanpakt. Feit blijft dat we iedereen hard nodig hebben. Naar minder afval gaan is een gezamenlijke opgave.

Begin met één soort afval scheiden, met plastic bijvoorbeeld. Vaak wordt het dan steeds gewoner om ander afval, zoals glas of papier, ook apart te houden. Kijk ook eens naar je eigen gebruik, kun je misschien alternatieven bedenken voor producten die je vaak weggooit? Zo gebruiken we op het Stadskantoor tijdens de raadsvergaderingen geen rietjes meer. Plastic voor eenmalig gebruik is niet meer van deze tijd. We hebben nog even gezocht naar alternatieven: rietjes van bamboe of papier. Maar toen stelden we ons de vraag: is het eigenlijk wel nodig? ‘Nee’, was het antwoord. Zo makkelijk kan het dus soms al zijn.”

Hebt u ideeën over hoe we in Schiedam de hoeveelheid afval kunnen verminderen? Stuur een e-mail naar contact@schiedam.nl onder vermelding van ‘Afval the Challenge’.