Afvalbeleid

Schiedammers maken grote sprong in verminderen afval

In 2017 formuleerde de gemeente Schiedam samen met de stad een ambitieus afvaldoel: de 259 kilo restafval per persoon per jaar terugbrengen naar 160 kilo in 2020, zodat we het milieu minder belasten met ons afval. Nu, een jaar later, laten de cijfers zien wat de inspanningen van Schiedammers, gemeente en industrie tot nu toe hebben opgeleverd. “De eerste stappen zijn gezet en die hebben geleid tot een resultaat om trots op te zijn,” aldus wethouder Alexander van Steenderen. “De hoeveelheid restafval per persoon is gedaald naar 214 kilo per jaar! Ik wil alle Schiedammers feliciteren met deze mooie prestatie.”


In het afgelopen jaar hebben Schiedammers laten zien hoe gemotiveerd ze zijn om het milieu te sparen. Dat bleek onder andere uit het enthousiasme waarmee jong en oud deelnam aan projecten als 100-100-100 en Afval the Game. Bewoners startten daarnaast steeds vaker zelf initiatieven op om het afvalscheiden en afval minderen in hun eigen wijk te bevorderen. Ook nam de hoeveelheid afval die gescheiden werd ingeleverd, toe. Alle inzet werpt zijn vruchten af: er is ten opzichte van vorig jaar gemiddeld per Schiedammer 45 kilo minder restafval op de afvalberg terechtgekomen.

 

Wethouder Van Steenderen is blij met de grote betrokkenheid en geeft aan dat het best bijzonder is dat er nu al zo’n sprong is gemaakt: “Het is een opvallend resultaat, zeker omdat we zien dat door de economische groei in veel gemeentes het aantal kilo’s restafval stijgt. In Schiedam is dat precies andersom. Die daling komt behalve door de enorme inzet van bewoners ook door nieuwe afvalverwerkingstechnieken en inspanningen van de gemeente.”Echt Schiedamse afval-aanpak

 

De gemeente zet ook dit jaar weer in op een echt Schiedamse aanpak. Om tot het afvalbeleid Afval the Challenge te komen, sprak zij met ruim 1000 Schiedammers. In die gesprekken waren bewoners het unaniem met elkaar eens: om goed afval te kunnen scheiden, moeten daarvoor goede en voldoende voorzieningen in de buurt aanwezig zijn. Een duidelijk signaal. De gemeente gaf daar afgelopen jaar meteen gehoor aan en maakte een flinke slag door op verschillende plekken in de stad de infrastructuur aan te passen om een betere service te kunnen bieden voor het afvalscheiden. Dat gebeurde bijvoorbeeld op plekken waar de buitenruimte werd opgeknapt, zoals aan de Rotterdamsedijk en bij de Heijermansflat en de Beethovenflat waar bewoners nu hun gescheiden afval naar Afval Apart Punten kunnen brengen.

Dit jaar kwamen vanuit bewoners ook verschillende initiatieven om in hun buurt beter afval te kunnen scheiden. Die initiatieven werden door de gemeente aangemoedigd en, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk ondersteund. Zo werden er op verzoek van bewoners containers voor groente, fruit en etensresten (gfe) geplaatst bij de flat Maaszicht, de Zwaluwflat en een flat aan het Bachplein.

Samenspel van bewoners, gemeente en industrie

 

Niet alleen bewoners en gemeente zetten zich in voor minder afval, ook de industrie is volop in beweging. Zij ontwikkelt zich steeds verder met verbeterde methoden voor nascheiding en nieuwe technieken om grondstoffen te hergebruiken. Schiedam volgt die ontwikkelingen op de voet en sluit er zoveel mogelijk bij aan.

Van Steenderen: “Er zijn steeds meer slimme ideeën en innovatieve initiatieven. We nodigen regelmatig partijen uit, zodat we samen kunnen onderzoeken hoe we in Schiedam ons voordeel kunnen doen met die nieuwe oplossingen en innovaties. We werken in Nederland toe naar een circulaire economie, een recycle-economie waarin geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. We zitten nu in een ingewikkelde fase, omdat we nog niet precies kunnen zeggen hoe de weg daar naartoe er gaat uitzien, maar we boeken goede vooruitgang. Ik ben er trots op hoe dat in Schiedam met elkaar wordt opgepakt.”

Op naar 160 kilo!

 

Inmiddels zijn de eerste afval-initiatieven voor dit jaar al opgestart. Zo wordt in navolging van een succesvolle proef met gfe-containers in West, eenzelfde proef gestart in Centrum. Ook opent op 10 maart de Recyclewinkel Nieuwland haar deuren, een nieuw service- en afvalinzamelpunt in de stad. Schiedammers kunnen er een kleine beloning krijgen voor hun recyclebare afval. Ook kunnen ze er terecht voor tips en informatie over afval verminderen en voor praktische zaken, zoals het maken van een grofvuilafspraak. Daarnaast biedt de Recyclewinkel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om onder goede begeleiding een passende werkplek te vinden. Daarmee sluit de Recyclewinkel aan bij verschillende wensen van de Schiedammers die meedachten over het afvalbeleid.

Ook in 2018 nodigt de gemeente alle Schiedammers weer uit om mee te denken en te doen. Van Steenderen: “We zijn er nog niet, maar we zijn goed op weg en hebben samen een belangrijke mijlpaal behaald. Laten we blijven onderzoeken hoe we samen kunnen zorgen voor minder afval.”

Hebt u ideeën over hoe we in Schiedam de hoeveelheid afval kunnen verminderen? Stuur een e-mail naar contact@schiedam.nl onder vermelding van ‘Afval the Challenge’.