Projecten

Het is een flinke uitdaging om de afvaldoelstelling van minder restafval te halen. Daarvoor hebben we jou en de andere inwoners van Schiedam heel hard nodig. Om ons doel te bereiken en de hoeveelheid restafval in Schiedam aanzienlijk te verminderen, is het daarom van belang dat we heel de stad weten te betrekken. Dat doen we met verschillende projecten waarbij jij kunt aansluiten. Op deze pagina’s lees je daar alles over.

We trekken eropuit om met jou en andere bewoners en organisaties mee te denken over initiatieven in de stad, aansluiting te zoeken én mee te helpen in de uitwerking van initiatieven. Ook zorgen we ervoor dat jij op de hoogte blijft van de stand van zaken rondom het beleid.