All posts by Redactie

Fleurig bewonersinitiatief tegen afvalbijplaatsing

Initiatieven van bewoners uit Schiedam Oost hebben geleid tot het plaatsen van een bloementapijt rondom de afvalcontainers. Afval wordt op de grondplaat naast de container geplaatst. Deze bijplaatsingen zorgen er voor dat de container niet kan worden geleegd. Het afval blijft daardoor langer liggen. Bijplaatsingen van huisvuil en grofvuil bij de container zorgen voor een rommelige uitstraling van de straat en buurt. Veel omwonenden ergeren zich aan het afval dat naast de container wordt geplaatst. Dit levert meldingen op van omwonenden. De gemeente en Irado pakten het idee van buurtbewoonster Natascha Visser op waarmee het eerste bewonersinitiatief in de strijd tegen afvalbijplaatsing een feit is. Op de hoek Edisonstraat/Buijs Ballotsingel is het eerste bloementapijt geplaatst.

Apart afval inzamelen in Schiedam West

In Schiedam West zijn vorig jaar verzamelcontainers voor groenten-, fruit- en etensresten (gfe) geplaatst. Door apart in te zamelen komt er minder gfe in het restafval. Gfe zijn grondstoffen die heel goed gebruikt kunnen worden voor andere toepassingen zoals biogas of compost. Een enquêteteam heeft aan de bewoners in de wijk vragen gesteld over afvalscheiding. Hiermee heeft Irado inzicht gekregen hoe Schiedam West omgaat met huishoudelijk afval en welke soorten afval er nu apart worden bewaard en ingeleverd. In het najaar doen we dit nog een keer om te kijken of er meer gfe-afval wordt opgehaald.

Afvalmythe 1: het komt toch op één hoop

Over het scheiden van afval gaan hardnekkige geruchten de ronde. Maar hoe zit het nou echt? Om daar duidelijkheid in te verschaffen, is Rijkswaterstaat een informatiecampagne gestart: ‘De zin van afvalscheiding (…en de onzin die u wel eens hoort)’. Komende tijd behandelen wij de afvalmythes uit deze campagne. Te beginnen met de eerste mythe: afval scheiden heeft geen zin, uiteindelijk komt alles toch op één hoop bij het restafval.

Gescheiden afval blijft gescheiden

U heeft het vast ook wel eens gehoord, mensen die zich hardop afvragen waarom je moeite doet om afval te scheiden. Uiteindelijk komt alles toch bij het restafval. Niets is minder waar: gescheiden afval blijft gescheiden. Dat geldt voor alles wat u gescheiden inlevert en door de gemeente wordt opgehaald. De ingezamelde materialen worden waar mogelijk opnieuw benut. Dit levert veel voordeel op voor het milieu. Daarnaast verlaagt recycling de kosten van afvalinzameling en -verwerking. We zouden wel gek zijn om die kostbare grondstoffen weer bij elkaar te gooien in plaats van opnieuw te gebruiken. Dat zou een dure grap worden — voor de gemeente, en dus ook voor u. Maar waar komt de afval-mythe ‘Alles gaat toch op één hoop’ dan vandaan?

Als ingezameld materiaal slecht is gescheiden, kan het niet altijd goed gerecycled worden. Als er bijvoorbeeld veel restafval bij het groente, fruit- en tuinafval (GFT) of plastic is gedaan gaat het geheel helaas alsnog naar het restafval.

De moderne vuilniswagens kunnen ook nog wel eens voor verwarring zorgen. Het lijkt dan alsof verschillende soorten afval in één wagen bij elkaar gaan, maar vanaf de straat kunt u niet zien dat er scheidingswanden in de container zitten. Dankzij die handige scheidingswanden kunnen verschillende soorten afval in één wagen gescheiden vervoerd worden.

 

Bron: https://www.afvalcirculair.nl/nieuws/afvalnieuws/2018/zin-afvalscheiden/, 16 juli 2018

Cliënten Maatwerk halen afval op bij ouderen

In Nieuwland kunnen ouderen en bewoners die slecht ter been zijn sinds kort hulp inschakelen om hun gescheiden afval in te leveren. Op verzoek komen cliënten van de dagbesteding van Ipse de Bruggen Maatwerk het gescheiden afval thuis ophalen. Dit doen zij met een Afval the Challenge-bakfiets die voor dit doel ter beschikking is gesteld door de gemeente.

Een win-winsituatie

“Het is een win-winsituatie,” aldus Angela Droppert van IDB Maatwerk. “Cliënten gaan met plezier op pad in de wijk. Zij vinden het superleuk en het is ook nog een goede fysieke activiteit. Tegelijkertijd helpen ze om meer afval gescheiden in te zamelen. Op dit moment halen onze cliënten bijvoorbeeld ook al papier en plasticafval op bij Wijkcentrum Nieuwland, De vijf molens en Buurtpost.”

Bewoners die gebruikmaken van de service van IDB Maatwerk kunnen hun spaardoel vooraf doorgeven. De opbrengst van het ingeleverde afval gaat dan naar het gewenste Schiedamse goede doel. Sparen voor het spaardoel van IDB Maatwerk kan ook. Zij sparen voor een extra fiets, zodat cliënten van de dagbesteding in de toekomst samen op pad kunnen om afval op te halen.

Ben jij of ken jij iemand die graag van deze service gebruik wil maken?

Geef dit dan door aan bij de Recyclewinkel of de medewerkers van Maatwerk, beiden gevestigd in de Kansenfabriek aan de Meesterstraat.

Binnenkort ook in andere wijken

De gemeente is van plan om in de nabije toekomst meer Afval the Challenge-bakfietsen in te zetten. Op deze manier wil zij het bijvoorbeeld makkelijker maken voor mensen zonder auto om grofvuil weg te brengen.