All posts by Redactie

Zet uw rolmodel in het zonnetje!

In Schiedam zijn er veel bewoners die op het gebied van afval scheiden of afval voorkomen net dat stapje extra zetten. De gemeente zet deze inspirerende rolmodellen graag in het zonnetje. Afgelopen weken hebben we om die reden al heel wat rondjes door Schiedam gemaakt. We zochten mensen op en verrasten ze met de enige echte Afval the Challenge koektrommel.

We weten dat er nog veel meer van die inspirerende Schiedammers zijn. Kent u (of bent u) een Schiedammer die zich actief inzet voor minder afval? Thuis, op het werk of in uw omgeving? Laat het ons weten via post@afvalthechallenge.nl. De gemeente bedankt deze mensen graag met de Afval the Challenge koektrommel! Die zit vol met de lekkerste koekjes van De Buurtvrouw, de Afvalambassadeur van 2018.

Invoering ja/ja-sticker uitgesteld

‘Wat is volgens u een goede oplossing om afval te voorkomen in Schiedam?’ Het is een vraag die we de afgelopen jaren aan veel Schiedammers hebben gesteld. Uit de antwoorden bleek dat veel van jullie graag de hoeveelheid ongeadresseerd reclamedrukwerk aan zouden willen pakken. Met de invoering van de ‘ja-ja-sticker’ wil de gemeente gehoor geven aan die wens. De gemeenteraad beslist 9 juli over het voorstel van het college om dit nieuwe systeem in te voeren. De intentie was om dit jaar ook direct te starten, maar door een gerechtelijke uitspraak is de invoering sowieso uitgesteld tot 1 april 2022.

In de huidige situatie moeten bewoners die geen reclamemateriaal willen ontvangen dit aangeven met een nee/ja-sticker of een nee/nee-sticker op de brievenbus. Hierdoor verdwijnen er nog te veel folders en flyers ongelezen bij het vuilnis of in de oud-papierbak. Dat is een verspilling van het papier, de inkt en de brandstof die nodig zijn voor de productie en verspreiding van het drukwerk. Met een zogenoemd ‘Opt-in’ systeem wil de gemeente hier verandering in brengen. In de nieuwe situatie krijgen Schiedammers standaard geen ongeadresseerd drukwerk meer thuisbezorgd. Bewoners die folders wél willen ontvangen, kunnen dat met een ja-ja-sticker aangeven.

Het plan was om de ja-ja-sticker per 1 juli in te voeren in Schiedam. Helaas is dat door een gerechtelijke uitspraak niet mogelijk. De reclame- en folderbranche verzet zich tegen het systeem, zij krijgt nu 20 maanden de tijd om zich op de wijziging voor te bereiden. Daarnaast moeten de mensen die wel reclamefolders willen ontvangen dit makkelijk kunnen (blijven) doen. Daar ligt een taak voor de gemeente. Het nieuwe systeem komt er dus echt, maar wel later dan gehoopt.

Schiedam maakt zich hard voor optimale scheiding van verpakkingsafval

Wat is de beste manier om verpakkingen van plastic en metaal en drankenkartons (PMD) te scheiden? In Schiedam scheiden we afval zo veel mogelijk bij de bron, dus ook PMD- verpakkingsmateriaal. Op de plekken waar het voor bewoners moeilijker is om afval te scheiden, zoals bij flats en portiekwoningen, wordt het restafval ook nog na gescheiden. Met deze combinatie van voor- en nascheiden kiest de gemeente bewust voor een andere aanpak dan sommige andere gemeenten, zoals Vlaardingen en Rotterdam.

Terwijl steeds meer gemeenten kiezen tussen voorscheiden óf nascheiden, blijft Schiedam zich hard maken voor een slimme combinatie van de twee. Dit leidt tot de beste resultaten in onze stad. Bij huishoudens met kliko’s halen we het gescheiden PMD aan huis op. Bij flats en portiekwoningen zamelen we het in met de aparte ondergrondse PMD-containers. Voor deze bewoners kost PMD scheiden aan de bron wat meer moeite. Om toch tot een hoger scheidingspercentage te komen, kiezen we hier sinds 2014 aanvullend voor nascheiding door de afvalverwerker. Met deze aanpak blijven meer grondstoffen bespaard en houden we de hoeveelheid restafval zo laag mogelijk.

Die combinatie van voor- en nascheiding zorgt ervoor dat niet alleen PMD beter wordt gescheiden. Ook andere grondstoffen worden zo beter en bewuster apart ingezameld. Schiedammers zijn er inmiddels aan gewend. Dat zien we terug in de cijfers. In Schiedam scheiden we maar liefst 58 % van ons afval. In vergelijkbare gemeenten is dat 42 %. Bovendien ligt de hoeveelheid restafval in onze stad per inwoner zo’n 65 kilo lager dan in die gemeenten. Dat is een kwart minder. Dat zijn resultaten waar we trots op mogen zijn!

Minder restafval betekent ook dat er minder afval hoeft te worden verbrand. Verbranden van restafval is slecht voor het milieu, omdat daarbij CO2 vrijkomt. Bovendien gaan er veel waardevolle grondstoffen verloren. Minder restafval is daarom niet alleen duurzamer en beter voor het milieu, het is ook goedkoper. Want verbranden kost veel geld. De belasting op het verbranden van afval is sinds vorig jaar bijna verdrievoudigd. Omdat er minder Schiedams afval hoeft te worden verbrand, leidt dat bij ons gelukkig niet tot veel extra kosten. Veel andere gemeenten moesten die extra kosten juist wel doorberekenen aan hun inwoners.

Vanaf 10 juni: Mét pas naar de milieustraat in Schiedam

Met ingang van 10 juni is de milieustraat in Schiedam uitsluitend toegankelijk met een pas. Bewoners met een toegangspas voor de restafvalcontainer gebruiken deze voortaan ook bij de milieustraat. Schiedammers die niet in het bezit zijn van deze toegangspas hebben inmiddels op hun huisadres een milieupas ontvangen die hen toegang geeft tot de milieustraat. Met één van deze passen kunnen inwoners voortaan de slagboom bij de ingang van de milieustraat openen. Bedrijven kunnen een betaalde zakelijke milieupas aanvragen om toegang te krijgen tot de milieustraat.

Waarom een pas invoeren

Wethouder Jeroen Ooijevaar legt uit: “Voor de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht door de gemeente Schiedam. Inwoners van Schiedam hebben daarom recht op toegang tot de milieustraat. Helaas maken ook andere partijen, zoals bedrijven en niet-inwoners, oneigenlijk gebruik van de milieustraat in Schiedam. Om dit beter in de gaten te kunnen houden is de milieustraat voortaan uitsluitend toegankelijk met een pas.”

Meer informatie

Bij het aanvragen van een nieuwe pas wordt de oude automatisch geblokkeerd. Op de milieustraat worden geen passen verstrekt. Een nieuwe pas aanvragen kan via de website van Irado: www.irado.nl. De website geeft ook antwoord op de meest gestelde vragen.