All posts by Redactie

Waarom Schiedammers plastic afval blijven scheiden

Wat is de beste manier om afval te scheiden? In Schiedam scheiden we afval zoveel mogelijk bij de bron. Daarom zijn er in de hele stad aparte containers voor onder andere plastic verpakkingsmiddelen, metaal en drankenkartons (PMD). Schiedam kiest bewust voor een andere aanpak dan sommige andere gemeenten, zoals Vlaardingen en Rotterdam. Wethouder Jeroen Ooijevaar legt uit wat de voordelen zijn van de combinatie van ‘voorscheiden’ in aparte containers en ‘nascheiden’ door de afvalverwerker.

In 2017 gingen de gemeente en Schiedammers samen aan de slag met Afval the Challenge. De uitdaging was om de hoeveelheid restafval te verminderen, om zo het milieu minder te belasten. Steeds meer Schiedammers zijn zich daardoor bewust van de hoeveelheid afval die we met zijn allen produceren. En hoe we daar wat aan kunnen doen. Het resultaat mag er zijn: de hoeveelheid afval per persoon is gedaald van 372 kilo per inwoner in 2010 naar ongeveer 180 kilo nu. Dat is dus de helft minder.

Wethouder Jeroen Ooijevaar: “We hebben heel bewust gekozen voor een combinatie van voor- én nascheiding. Bij huishoudens met kliko’s halen we het gescheiden afval aan huis op. Het restafval brengen deze bewoners naar een ondergrondse container. Vaak is dat nog maar heel weinig. Bij flats en portiekwoningen zamelen we afval in met ondergrondse containers voor PMD, glas, papier, groente-, fruit- en etensresten (gfe), textiel en restafval. Daar kost afval scheiden aan de bron dus wat meer moeite. Om toch tot een hoger scheidingspercentage te komen, kiezen we hier sinds 2014 aanvullend voor nascheiding.

Die slimme combinatie van voor- en nascheiding zorgt ervoor dat niet alleen PMD beter wordt gescheiden. Ook andere grondstoffen worden zo beter en bewuster apart ingezameld. Schiedammers zijn er inmiddels aan gewend. Dat zien we terug in de cijfers. In Schiedam scheiden we maar liefst 58 % van ons afval. In vergelijkbare gemeenten is dat 42 %. Bovendien ligt de hoeveelheid restafval in onze stad per inwoner zo’n 65 kilo lager dan in die gemeenten. Dat is een kwart minder. Dat zijn resultaten waar we trots op mogen zijn!

Minder restafval betekent ook dat er minder afval hoeft te worden verbrand. Verbranden van restafval is slecht voor het milieu, omdat daarbij CO2 vrijkomt. Bovendien gaan er veel waardevolle grondstoffen verloren. Minder restafval is daarom niet alleen duurzamer en beter voor het milieu, het is ook goedkoper. Want verbranden kost veel geld. De belasting op het verbranden van afval is sinds vorig jaar bijna verdrievoudigd. Omdat er minder Schiedams afval hoeft te worden verbrand, leidt dat bij ons gelukkig niet tot veel extra kosten. Veel andere gemeenten moesten die extra kosten juist wel doorberekenen aan hun inwoners.”

Samen naar minder afval

Ondanks deze resultaten zijn we er nog niet, zegt de wethouder: “Volgens de landelijke richtlijnen moet de hoeveelheid restafval nog verder afnemen tot 100 kilo per persoon per jaar in 2020. Op langere termijn gaan we zelfs naar 0 kilo. Hoe geavanceerd nascheidingsinstallaties ook zijn, ze kunnen niet alles sorteren. Als we ons afval volledig willen hergebruiken, blijft vooraf scheiden dus nodig.

Daarom maken we het iedereen zo makkelijk mogelijk om afval gescheiden aan te bieden. Ook spelen we zoveel mogelijk in op initiatieven van bewoners als deze bijdragen aan minder afval in de stad. Een geslaagd voorbeeld daarvan zijn de containers voor groente, fruit en etensresten (gfe) die op verzoek van bewoners op verschillende plekken in Schiedam zijn geplaatst. Hierdoor kunnen etensresten ook goed worden gescheiden en komen ze niet onnodig in de verbrandingsoven terecht.”

Laten we zo doorgaan

“Veel Schiedammers zijn al heel goed bezig, maar als echt iedereen afval zou scheiden is dat nog beter. Niet alleen voor het milieu, maar dus ook voor de portemonnee. We hebben gemerkt dat als mensen eenmaal beginnen met het scheiden van PMD, zij meer bereid zijn om ook andere afvalsoorten te scheiden.

Bovendien hebben ze dan een beter beeld van wat ze weggooien. En hoeveel ze weggooien. Dat leidt ertoe dat mensen bewuster aankopen gaan doen om zo afval te voorkomen. Bijvoorbeeld door producten te kopen met minder verpakkingsmateriaal. Of door een eigen boodschappentas mee te nemen naar de supermarkt. 

Zo krijgen we minder restafval, maar wat misschien nog wel belangrijker is: we gaan afval steeds meer zien als grondstof. Er zitten in afval veel waardevolle materialen, die we opnieuw kunnen gebruiken. Dat is een belangrijke basis voor de volgende stap die we moeten gaan zetten: die naar de circulaire economie.”

Zet uw rolmodel in het zonnetje!

In Schiedam zijn er veel bewoners die op het gebied van afval scheiden of afval voorkomen net dat stapje extra zetten. De gemeente zet deze inspirerende rolmodellen graag in het zonnetje. Kent u (of bent u) een Schiedammer die zich actief inzet voor minder afval? Thuis, op het werk of in uw omgeving? Laat het ons weten via post@afvalthechallenge.nl. De gemeente bedankt deze mensen graag met de Afval the Challenge koektrommel! Die zit vol met de lekkerste koekjes van De Buurtvrouw, de Afvalambassadeur van 2018. 

 

Ook nu, samen naar minder afval

Sinds een aantal jaar staat de maand maart in Schiedam in het teken van afval scheiden. Door alle maatregelen in verband met het Corona virus verloopt deze maand wel iets anders dan we gewend zijn. Zo hebben we helaas de educatieve scholenwedstrijd Afval the Game moeten staken en worden ook alle andere Afval the Challenge activiteiten tot nadere orde uitgesteld. Eén ding verandert er echter niet, de inzet van alle medewerkers van Irado en de gemeente die er dagelijks voor zorgen dat ons afval wordt opgehaald, gescheiden en verwerkt. Ook in deze ongewone periode werken zij onverminderd door, zodat Schiedammers niet met volle afvalemmers komen te zitten en de straten schoon blijven. Daar willen we al deze harde werkers heel erg voor bedanken! We roepen daarom iedereen op om deze mensen een handje te helpen. Dat kan vrij gemakkelijk, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat je jouw afval in de juiste container of kliko gooit. En zie je een vuilniszak naast een restafvalcontainer of AAP staan? Gooi deze er dan zelf in. Het is vaak een kleine moeite, maar het maakt een groot verschil voor de werkdruk van de Irado-medewerkers die het nu ook met minder collega’s moeten doen.

Overname Recyclewinkel door Irado

Irado neemt de Recyclewinkel aan de Meesterstraat 40 in zijn geheel over. De huidige passenbeheerder Afval Loont stopt met ingang van maart met haar activiteiten in Schiedam en in de andere vestigingen. De Recyclewinkel en het inleveren van grondstoffen in ruil voor een vergoeding blijft voorlopig bestaan. Met ingang van maart introduceert Irado een nieuw passensysteem in de Recyclewinkel samenwerking met DVL. Dit zal gebeuren onder de naam DVL Slimmer in Afval.

Let op! In verband met de maatregelen omtrent het Coronavirus is de Recyclewinkel tot nader bericht gesloten.

 

Wat betekent dit voor gebruikers van de Recyclewinkel.

Het sparen met het huidige spaarsysteem van Afval Loont stopt definitief. Het opgebouwde spaartegoed bij Afval Loont wordt uiterlijk 21 maart as. aan alle spaarders uitbetaald. Hiervoor hoeft men geen minimumsaldo te hebben gespaard. Op zaterdag 21 maart is de Recyclewinkel zelf gesloten. Vanaf maandag 23 maart kunnen spaarders een nieuwe pas afhalen en met deze nieuwe pas weer afval aanbieden bij de Recyclewinkel.

Hoe krijg je een nieuwe pas?

De nieuwe passen zijn alleen verkrijgbaar in de Recyclewinkel. Spaarder kun zich vanaf 23 maart weer opnieuw aanmelden op de daarvoor bestemde pc in de Recyclewinkel. Nadat je bent ingeschreven scant één van de medewerkers de nieuwe pas, en kun je direct beginnen met afval aanbieden. De manier van afval aanbieden verandert niet, dit kun je op de zelfde manier doen als voorheen. Ook de afvalstromen en vergoedingen blijven hetzelfde.

Voor vragen over Afval Loont kunt u terecht op www.afvalloont.nl.

Doe mee met minder afval

Gemiddeld gooien we in Nederland 34 kilo aan voedselresten en 45,5 liter aan dranken per persoon weg per jaar. Daarom dagen we bewoners uit hoe zij alleen, of met het gezin of met huisgenoten de hoeveelheid restafval in huis nog meer kunnen verminderen. Dat gaan we ervaren in Doe Mee Met Minder Afval.

Op 1 maart jl. is de uitdaging gestart en duurt tot en met 31 maart. In deze periode proberen we samen met alle deelnemers de hoeveelheid groente-, fruit- en andere etensresten (gfe) in huis te verminderen. Hoe goed deelnemers het doen, kunnen ze op het platform bijhouden. Ben je ook geïnteresseerd? Je kunt je nog steeds aanmelden.

Deelnemers ontvangen handige tips en wekelijks een opdracht in hun mailbox. Samen met andere deelnemers helpen en inspireren ze elkaar om de hoeveelheid restafval In huis te verminderen. Dat doen ze met het geven van tips en het delen van eigen ervaringen. Bijvoorbeeld over afval scheiden in huis, en thuis composteren. De uitdaging is geen wedstrijd, de resultaten zijn dan ook alleen voor de deelnemers zichtbaar.

Meer info: www.doemeemetminderafval.nl