All posts by Redactie

Goed nieuws: nu ook statiegeld op blikjes

Heb je de campagne Yes WCanook voorbij zien komen? Met het oog op minder (zwerf)afval, ondersteunden we in Schiedam de acties voor het invoeren van statiegeld op blikjes en kleine plastic flessen. We zijn dan ook erg blij dat staatsecretaris Van Veldhoven onlangs bekendmaakte dat dat statiegeld er ook echt komt! Er komt statiegeld op alle plastic flessen met water en frisdrank en op alle blikjes die water, frisdrank, bier of zwak alcoholhoudende drank bevatten.  

Met de maatregel wil de staatsecretaris voorkomen dat het aantal zwervende plastic flesjes en blikjes in het milieu blijft toenemen. Uit onderzoek blijkt dat 70 tot 90% van de Nederlanders meer bereid is om de flesjes en blikjes in te leveren als er statiegeld op zit. Het statiegeld op kleine plastic flessen gaat in op 1 juli, dat is dus al over drie maanden. Het statiegeld op blikjes wordt ingevoerd op 31 december 2022. 

De invoering van het statiegeld is een mooie aanvulling op een reeks van maatregelen die moet leiden tot een betere afvalscheiding en minder vervuiling in het milieu. Andere voorbeelden hiervan zijn het verbod op plastic tasjes, het verbod op wegwerpplastics bij evenementen, het verbod op het oplaten van ballonnen en het vuurwerkverbod in Schiedam.  

Afval the Game weer van start

Deze maand is de alweer zevende editie van Afval the Game van start gegaan! Het grote duurzaamheidsproject waarmee basisscholen in Schiedam aan de slag gaan met het verminderen en voorkomen van afval met als doel een schoner milieu. Ondanks dat de grote wedstrijd tussen scholen door corona niet doorgaat, gaan maar liefst 21 klassen aan de slag met de lespakketten van Afval the Game.  

Dat betekent dat de komende tijd ruim 500 kinderen alles leren over het belang van het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk afval. Kinderen doen kennis op aan de hand van (gast)lessen, educatieve filmpjes en een kliko vol opdrachten. Ze gaan op onderzoek uit, bedenken creatieve oplossingen en inspireren andere Schiedammers om afval te scheiden en afval te voorkomen om zo het milieu te sparen.  

Met Afval the Game nemen Irado, de gemeente Schiedam en de Kleine Ambassade de verantwoordelijkheid om kinderen bewust te maken van het belang van het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk afval. Hiermee worden zowel kinderen als de volwassenen in hun omgeving geïnspireerd tot een duurzame levensstijl. Het project komt voort uit de ideeën van de Milieucommissie van de Kindergemeenteraad Schiedam. De jonge adviseurs van deze commissie waren actief betrokken bij het vooronderzoek, adviseerden ons onder andere over de opzet van het project en de inzet van social media. Mede door deze input is het project nog leuker en leerzamer voor alle kinderen en sluit het perfect aan bij hun belevingswereld.  

Wil je op de hoogte blijven? Volg het project via facebook of Instagram (@afvalthegame) of bekijk de Afval the Game Journaals op het YouTubekanaal van de Kleine Ambassade. 

Ja-sticker per 1 augustus ingevoerd

Uit de gesprekken die we in de afgelopen jaren met Schiedammers hebben gevoerd, bleek dat veel van jullie graag de hoeveelheid ongeadresseerd reclamedrukwerk aan zouden willen pakken. Met de invoering van de Ja-sticker geeft de gemeente gehoor aan die wens. Vanaf 1 augustus 2021 mogen er alleen nog reclamefolders worden bezorgd bij mensen die daar met een Ja-sticker voor kiezen. 

In de huidige situatie moeten bewoners die geen reclamemateriaal willen ontvangen dit aangeven met een nee/ja-sticker of een nee/nee-sticker op de brievenbus. Hierdoor verdwijnen er nog te veel folders en flyers ongelezen bij het vuilnis of in de oud-papierbak. Dat is een verspilling van het papier, de inkt en de brandstof die nodig zijn voor de productie en verspreiding van het drukwerk. Met een zogenoemd ‘opt-in’ systeem wil de gemeente hier verandering in brengen. In de nieuwe situatie krijgen Schiedammers standaard geen ongeadresseerd drukwerk meer thuisbezorgd. Bewoners die folders wél willen ontvangen, kunnen dat met een Ja-sticker aangeven. 

Het Nieuwe Stadsblad mag als huis-aan-huiskrant nog wel verspreid worden onder alle huishoudens, behalve bij bewoners met een nee/nee-sticker. Om te voorkomen dat dit een hele dikke advertentiekrant wordt, is de afspraak gemaakt dat de krant alleen buiten het opt-in systeem valt als deze uit minimaal 30% inhoudelijke kopij bestaat.  

De invoering van de Ja-sticker is een zuivere vorm van afvalpreventie. Omdat een deel van het oud papier als restafval wordt weggegooid zal er ook minder papier als restafval worden verbrand. 

De sticker wordt in junijuli huisaanhuis verspreid in Schiedam. Daarna is de Ja-sticker op het stadskantoor verkrijgbaar. 

Proef met gescheiden grofvuil in Oost

Drie keer per maand is er in de wijk Schiedam Oost een mobiele grofvuilinzameling. Tot voor kort werd op die avonden al het ingeleverde grofvuil ongescheiden in de perscontainer gegooid. Dat betekende dat ook goede, herbruikbare of recyclebare materialen werden vernietigd en uiteindelijk terechtkwamen in de verbrandingsoven. Zonde, vonden de gemeente en de afvalcoaches in Oost. Daarom startten zij een proef om te onderzoeken of het afval bij de mobiele grofvuilinzameling beter gescheiden kan worden, zodat meer grondstoffen bespaard blijven.  

Bert Bovens, Gemeente Schiedam: “De mobiele grofvuilinzameling in Schiedam Oost is in het leven geroepen om het voor wijkbewoners makkelijker te maken om hun grofvuil aan te bieden. Op dit moment is er in de wijk Oost veel overlast door bijgeplaatst grofvuil, met de proef wordt onderzocht of de mobiele inzameling helpt om die overlast te verminderen. 

Drie avonden per maand zijn we op verschillende locaties in de wijk te vinden. Bewoners kunnen dan gratis, zonder afspraak hun grofvuil inleverenHet ging ons aan het hart dat op deze avonden zoveel bruikbare materialen in de perscontainer verdwenen. We wilden verduurzamen, dus zijn we gaan bedenken hoe we de bruikbare grondstoffen kunnen redden. De Buurtwerkplaats was sowieso al aanwezig met de afvalcoaches. Samen met hen zijn we een proef gestart om bij de mobiele grofvuilinzameling meer grondstoffen te kunnen redden van de verbrandingsoven. 

De Buurtwerkplaats bekijkt ter plekke of ingeleverd materiaal herbruikbaar is. Ook worden materialen als kunststof, metaal, papier en hout apart ingenomen, zodat ze kunnen worden gerecycled. Het begin is er, want het lukt om op deze manier grondstoffen uit het afval te houden. Maar het gaat nog maar om een fractie, ik hoop dan ook dat het initiatief verder kan worden uitgebreid zodat we nog meer grondstoffen kunnen redden.”