Terug naar overzicht

Invoering ja/ja-sticker uitgesteld

‘Wat is volgens u een goede oplossing om afval te voorkomen in Schiedam?’ Het is een vraag die we de afgelopen jaren aan veel Schiedammers hebben gesteld. Uit de antwoorden bleek dat veel van jullie graag de hoeveelheid ongeadresseerd reclamedrukwerk aan zouden willen pakken. Met de invoering van de ‘ja-ja-sticker’ wil de gemeente gehoor geven aan die wens. De gemeenteraad beslist 9 juli over het voorstel van het college om dit nieuwe systeem in te voeren. De intentie was om dit jaar ook direct te starten, maar door een gerechtelijke uitspraak is de invoering sowieso uitgesteld tot 1 april 2022.

In de huidige situatie moeten bewoners die geen reclamemateriaal willen ontvangen dit aangeven met een nee/ja-sticker of een nee/nee-sticker op de brievenbus. Hierdoor verdwijnen er nog te veel folders en flyers ongelezen bij het vuilnis of in de oud-papierbak. Dat is een verspilling van het papier, de inkt en de brandstof die nodig zijn voor de productie en verspreiding van het drukwerk. Met een zogenoemd ‘Opt-in’ systeem wil de gemeente hier verandering in brengen. In de nieuwe situatie krijgen Schiedammers standaard geen ongeadresseerd drukwerk meer thuisbezorgd. Bewoners die folders wél willen ontvangen, kunnen dat met een ja-ja-sticker aangeven.

Het plan was om de ja-ja-sticker per 1 juli in te voeren in Schiedam. Helaas is dat door een gerechtelijke uitspraak niet mogelijk. De reclame- en folderbranche verzet zich tegen het systeem, zij krijgt nu 20 maanden de tijd om zich op de wijziging voor te bereiden. Daarnaast moeten de mensen die wel reclamefolders willen ontvangen dit makkelijk kunnen (blijven) doen. Daar ligt een taak voor de gemeente. Het nieuwe systeem komt er dus echt, maar wel later dan gehoopt.