Terug naar overzicht

Schiedam maakt zich hard voor optimale scheiding van verpakkingsafval

Wat is de beste manier om verpakkingen van plastic en metaal en drankenkartons (PMD) te scheiden? In Schiedam scheiden we afval zo veel mogelijk bij de bron, dus ook PMD- verpakkingsmateriaal. Op de plekken waar het voor bewoners moeilijker is om afval te scheiden, zoals bij flats en portiekwoningen, wordt het restafval ook nog na gescheiden. Met deze combinatie van voor- en nascheiden kiest de gemeente bewust voor een andere aanpak dan sommige andere gemeenten, zoals Vlaardingen en Rotterdam.

Terwijl steeds meer gemeenten kiezen tussen voorscheiden óf nascheiden, blijft Schiedam zich hard maken voor een slimme combinatie van de twee. Dit leidt tot de beste resultaten in onze stad. Bij huishoudens met kliko’s halen we het gescheiden PMD aan huis op. Bij flats en portiekwoningen zamelen we het in met de aparte ondergrondse PMD-containers. Voor deze bewoners kost PMD scheiden aan de bron wat meer moeite. Om toch tot een hoger scheidingspercentage te komen, kiezen we hier sinds 2014 aanvullend voor nascheiding door de afvalverwerker. Met deze aanpak blijven meer grondstoffen bespaard en houden we de hoeveelheid restafval zo laag mogelijk.

Die combinatie van voor- en nascheiding zorgt ervoor dat niet alleen PMD beter wordt gescheiden. Ook andere grondstoffen worden zo beter en bewuster apart ingezameld. Schiedammers zijn er inmiddels aan gewend. Dat zien we terug in de cijfers. In Schiedam scheiden we maar liefst 58 % van ons afval. In vergelijkbare gemeenten is dat 42 %. Bovendien ligt de hoeveelheid restafval in onze stad per inwoner zo’n 65 kilo lager dan in die gemeenten. Dat is een kwart minder. Dat zijn resultaten waar we trots op mogen zijn!

Minder restafval betekent ook dat er minder afval hoeft te worden verbrand. Verbranden van restafval is slecht voor het milieu, omdat daarbij CO2 vrijkomt. Bovendien gaan er veel waardevolle grondstoffen verloren. Minder restafval is daarom niet alleen duurzamer en beter voor het milieu, het is ook goedkoper. Want verbranden kost veel geld. De belasting op het verbranden van afval is sinds vorig jaar bijna verdrievoudigd. Omdat er minder Schiedams afval hoeft te worden verbrand, leidt dat bij ons gelukkig niet tot veel extra kosten. Veel andere gemeenten moesten die extra kosten juist wel doorberekenen aan hun inwoners.