Terug naar overzicht

Vanaf 10 juni: Mét pas naar de milieustraat in Schiedam

Met ingang van 10 juni is de milieustraat in Schiedam uitsluitend toegankelijk met een pas. Bewoners met een toegangspas voor de restafvalcontainer gebruiken deze voortaan ook bij de milieustraat. Schiedammers die niet in het bezit zijn van deze toegangspas hebben inmiddels op hun huisadres een milieupas ontvangen die hen toegang geeft tot de milieustraat. Met één van deze passen kunnen inwoners voortaan de slagboom bij de ingang van de milieustraat openen. Bedrijven kunnen een betaalde zakelijke milieupas aanvragen om toegang te krijgen tot de milieustraat.

Waarom een pas invoeren

Wethouder Jeroen Ooijevaar legt uit: “Voor de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht door de gemeente Schiedam. Inwoners van Schiedam hebben daarom recht op toegang tot de milieustraat. Helaas maken ook andere partijen, zoals bedrijven en niet-inwoners, oneigenlijk gebruik van de milieustraat in Schiedam. Om dit beter in de gaten te kunnen houden is de milieustraat voortaan uitsluitend toegankelijk met een pas.”

Meer informatie

Bij het aanvragen van een nieuwe pas wordt de oude automatisch geblokkeerd. Op de milieustraat worden geen passen verstrekt. Een nieuwe pas aanvragen kan via de website van Irado: www.irado.nl. De website geeft ook antwoord op de meest gestelde vragen.