Terug naar overzicht

Proef met gescheiden grofvuil in Oost

Drie keer per maand is er in de wijk Schiedam Oost een mobiele grofvuilinzameling. Tot voor kort werd op die avonden al het ingeleverde grofvuil ongescheiden in de perscontainer gegooid. Dat betekende dat ook goede, herbruikbare of recyclebare materialen werden vernietigd en uiteindelijk terechtkwamen in de verbrandingsoven. Zonde, vonden de gemeente en de afvalcoaches in Oost. Daarom startten zij een proef om te onderzoeken of het afval bij de mobiele grofvuilinzameling beter gescheiden kan worden, zodat meer grondstoffen bespaard blijven.  

Bert Bovens, Gemeente Schiedam: “De mobiele grofvuilinzameling in Schiedam Oost is in het leven geroepen om het voor wijkbewoners makkelijker te maken om hun grofvuil aan te bieden. Op dit moment is er in de wijk Oost veel overlast door bijgeplaatst grofvuil, met de proef wordt onderzocht of de mobiele inzameling helpt om die overlast te verminderen. 

Drie avonden per maand zijn we op verschillende locaties in de wijk te vinden. Bewoners kunnen dan gratis, zonder afspraak hun grofvuil inleverenHet ging ons aan het hart dat op deze avonden zoveel bruikbare materialen in de perscontainer verdwenen. We wilden verduurzamen, dus zijn we gaan bedenken hoe we de bruikbare grondstoffen kunnen redden. De Buurtwerkplaats was sowieso al aanwezig met de afvalcoaches. Samen met hen zijn we een proef gestart om bij de mobiele grofvuilinzameling meer grondstoffen te kunnen redden van de verbrandingsoven. 

De Buurtwerkplaats bekijkt ter plekke of ingeleverd materiaal herbruikbaar is. Ook worden materialen als kunststof, metaal, papier en hout apart ingenomen, zodat ze kunnen worden gerecycled. Het begin is er, want het lukt om op deze manier grondstoffen uit het afval te houden. Maar het gaat nog maar om een fractie, ik hoop dan ook dat het initiatief verder kan worden uitgebreid zodat we nog meer grondstoffen kunnen redden.”